giovedì 25 aprile 2013

Διαδικτυακά μαθήματα

Η κ. Βασιλείου χαιρετίζει τη δρομολόγηση του πρώτου πανευρωπαϊκού σχεδίου για ανοικτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα στα πανεπιστήμια

Εταίροι σε 11 χώρες δρομολόγησαν από κοινού το πρώτο πανευρωπαϊκό σχέδιο ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC - Massive Open Online Courses), με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα MOOCs είναι διαδικτυακά πανεπιστημιακά μαθήματα που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας από το σπίτι. Περίπου 40 μαθήματα, που καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε 12 γλώσσες. Επικεφαλής της πρωτοβουλίας είναι η ευρωπαϊκή ένωση πανεπιστημίων που παρέχουν διδασκαλία από απόσταση (EADTU), στην οποία συμμετέχουν κυρίως ανοικτά πανεπιστήμια. Οι εταίροι είναι εγκατεστημένοι στις ακόλουθες χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Τουρκία και Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και τα μαθήματα υπάρχουν στη δικτυακή πύλη www.OpenupEd.eu.
Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, εκφράζει την ικανοποίησή της για τη νέα πρωτοβουλία: «Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, η οποία ελπίζω ότι θα δημιουργήσει εκπαιδευτικές ευκαιρίες για δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και θα παρακινήσει τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας να εφαρμόσουν πιο καινοτόμες και ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας. Η ιδέα των MOOCs είναι ήδη δημοφιλής, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά αυτό το πανευρωπαϊκό ξεκίνημα θα της δώσει νέα διάσταση. Το πρόγραμμα αντανακλά ευρωπαϊκές αξίες όπως η ισότητα, η ποιότητα και η πολυμορφία, οι δε εταίροι που συμμετέχουν σε αυτό είναι οι εγγυητές για διδασκαλία υψηλής ποιότητας. Θεωρούμε την πρωτοβουλία αυτή ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής για το άνοιγμα της εκπαίδευσης, την οποία η Επιτροπή θα παρουσιάσει φέτος το καλοκαίρι.»
Ο καθηγητής Fred Mulder, πρόεδρος της ομάδας δράσης της EADTU για την ανοικτή εκπαίδευση και πρόεδρος της έδρας UNESCO «Open Educational Resources» (ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι), είναι επικεφαλής της πρωτοβουλίας. «Η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει πολλά με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί αυτή η «επανάσταση» των MOOCs, με μια ευρύτερη προοπτική για το άνοιγμα της εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στην ανάγκη για ένα πιο προσιτό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο επίκεντρο του οποίου θα βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος. Τα ευρωπαϊκά MOOCs θα είναι υψηλής ποιότητας, θα παρέχουν υλικό αυτοεκπαίδευσης και θα λειτουργούν ως γέφυρα για τη μετάβαση από την άτυπη μάθηση στην επίσημη εκπαίδευση. Ορισμένα μαθήματα συνδέονται με ακαδημαϊκές μονάδες οι οποίες μπορούν να συνυπολογιστούν, παραδείγματος χάριν, για την απόκτηση πτυχίου. Επίσης, προωθούμε τη γλωσσική και την πολιτισμική πολυμορφία» πρόσθεσε ο κ. Mulder, ο οποίος από το 2000 έως το 2010 ήταν πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου στις Κάτω Χώρες.
Ο κ. Will Swann, πρόεδρος της EADTU, δήλωσε: «Εδώ και δεκαετίες τα ανοικτά πανεπιστήμια της Ευρώπης και οι εταίροι τους παρέχουν σε όσους το επιθυμούν πολύ υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση. Η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία MOOC δείχνει το κοινό μας πάθος για περαιτέρω καινοτομία. Επιθυμούμε να διευρύνουμε την προσφορά μαθημάτων από τους αρχικούς εταίρους και θα υποδεχθούμε νέους εταίρους από όλο τον κόσμο οι οποίοι συμμερίζονται τις απόψεις μας και τις πρακτικές μας για ευέλικτη και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τριτοβάθμια εκπαίδευση.»
Ιστορικό
Η επίτροπος κ. Βασιλείου, μαζί με τον καθηγητή κ. Mulder και τον πρόεδρο της EADTU κ. Swann, θα εγκαινιάσουν, την Πέμπτη 25 Απριλίου (11.00-12.00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία MOOC σε διεθνή συνέντευξη Τύπου που θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο και την οποία διοργανώνει το ανοικτό πανεπιστήμιο στις Κάτων Χωρών. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης ο κ. Xavier Prats Monné, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο διαδίκτυο: www.ou.nl/moocs. Τα ΜΜΕ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικτυακή συνομιλία θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εκ των προτέρων στον εν λόγω ιστότοπο.
Ποια είναι τα μαθήματα;
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν μαθηματικά, οικονομία, ηλεκτρονικές δεξιότητες, ηλεκτρονικό εμπόριο, κλιματική αλλαγή, πολιτιστική κληρονομιά, εταιρική κοινωνική ευθύνη, σύγχρονη Μέση Ανατολή, εκμάθηση γλωσσών, δημιουργική γραφή κ.λπ. Κάθε εταίρος προτείνει μαθήματα μέσω της δικής του πλατφόρμας μάθησης τουλάχιστον στην εθνική του γλώσσα. Σήμερα είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ των 11 γλωσσών των εταίρων (βλ. κατάλογο κατωτέρω), και των αραβικών.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει είτε σε προγραμματισμένη χρονική περίοδο είτε ανά πάσα στιγμή και με το ρυθμό που θα επιλέξει ο σπουδαστής. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν συνήθως από 20 έως 200 ώρες φοίτησης. Όλα τα μαθήματα μπορούν να καταλήξουν σε αναγνώριση: π.χ. βεβαίωση παρακολούθησης, το λεγόμενο BADGE, ή ακαδημαϊκές μονάδες που μπορούν να συνυπολογιστούν για την απόκτηση πτυχίου. Στην τελευταία περίπτωση, οι φοιτητές πρέπει να πληρώνουν για το πιστοποιητικό, του οποίου το κόστος κυμαίνεται από 25 ως 400 ευρώ, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του μαθήματος (ώρες φοίτησης).
Εταίροι κατά τη δρομολόγηση και επαφές
TR Anadolu University
Cengiz Hakan Aydin / +90 222 3201304 ή +90 532 2372821 (m)
LT Kaunas University of Technology
Gytis Cibulskis / +37 037300611 ή +37 068238080 (m)
FR Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
RU Moscow State University of Economics,
Maria Tatarinova / skype - mary1621
NL Open Universiteit in the Netherlands
Marga Winnubst / +31 45 5762646
Il Open University of Israel
Naama Eliyahu / +972 52 7448889
ES Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dr. Timothy Read / +34 619 292 575
PT Universidade Aberta
Dr. Antonio Teixeira / +351 963 055965
IT Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
Nicola Paravati / +39 3393366208
UK The Open University
SK Slovak University of Technology in Bratislava (FEI)
Prof. Peter Ballo / +421 260291516 ή +421 904879370
ΕΕ EADTU:
Darco Jansen / +31 6 1482 9106
Η άτυπη σύμπραξη επιτρέπει στα ιδρύματα να συνεργάζονται για να προσφέρουν πρόσβαση στα MOOCs σε όλη την Ευρώπη και αλλού.
Τα μέλη της EADTU που προβλέπουν τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία είναι τα εξής: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, DAOU/Aarhus University (DK), Tallinn University (EE), Universitat Oberta de Catalunya (ES), FIED Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FR), Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (GR), AGH-University of Science and Technology Centre of eLearning (PL), Maria Curie Sklodowska University (PL) και University of Ljubljana (SI).
Άλλοι πιθανοί ενδιαφερόμενοι εταίροι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την EADTU.
Τι είναι το άνοιγμα της εκπαίδευσης;
Φέτος το καλοκαίρι, η επίτροπος κ. Βασιλείου θα δρομολογήσει, μαζί με την Αντιπρόεδρο κ. Neelie Kroes, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για το άνοιγμα της εκπαίδευσης. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης με σκοπό να δοθούν στις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές φοιτητών οι δεξιότητες που τους χρειάζονται.
Ευρωπαϊκή ένωση πανεπιστημίων που παρέχουν διδασκαλία από απόσταση
Η EADTU είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο δέκα ανοικτών και εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, 14 εθνικών ενώσεων συμβατικών πανεπιστημίων που προσφέρουν και προγράμματα εξ αποστάσεως, καθώς και δύο πανεπιστημίων «διπλής λειτουργίας» (συμβατικά και εξ αποστάσεως). Οι δραστηριότητες της EADTU υποστηρίζονται μέσω της δράσης Jean Monnet, η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος διά βίου μάθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση
EADTU: www.eadtu.eu
Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο @VassiliouEU

Nessun commento:

Posta un commento